top of page
  • Writer's pictureter prapot

มือใหม่ต้องรู้ การซื้อ-ขายและส่งซ่อมนาฬิกาต่างประเทศ | SSC wacth Talks EP.5

มือใหม่ต้องรู้อะไรบ้าง การซื้อ-ขายและส่งซ่อมนาฬิกาต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และซื้อจากตัวแทนจำหน่ายอันไหนดีกว่ากันห้ามพลาด!!!


2 views0 comments

Comments


bottom of page