top of page
  • Writer's pictureKevin

ไตรภาคประวัตินาฬิกาดำน้ำ ตอนที่1 จากต้นแบบของการสร้างตัวเรือนนาฬิกายุคสงครามโลก

มาเรียนรู้เรื่องราวของนาฬิกาดำน้ำกันเป็นซีรี่ย์ยาว 3 ตอน ในตอนที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่ WWI & WWII กันครับ รับรองว่าสนุก แล้วเอาไปเล่าต่อเท่ไปเลยครับ


0 views0 comments

留言


bottom of page