top of page
  • Writer's pictureKevin

SSC Timepiece-Chronograph Series 3 : Chronograph Watches' Calibers

Updated: Nov 16, 2022


นาฬิกาโครโนกราฟมีกลไกที่ถือว่าซับซ้อนที่สุดของกลไกนาฬิกาครับ วันนี้เราจะพยายามอธิบายอย่างง่ายที่สุดเพื่อให้ทุกท่านเห็นว่า วงการนาฬิกาได้พัฒนากลไลมาได้สุดแค่ไหน มาเรียนรู้การออกแบบและคำศัพท์กันครับ


0 views0 comments

コメント


bottom of page