top of page
  • Writer's pictureKevin

SSC Timepiece-Chronograph Series 4 : Today Chronograph Watches

Updated: Nov 2, 2022


หลังจากที่เราได้เรียนรู้ว่านาฬิกาโครโนกราฟ คืออะไร ใช้งานยังไง สร้างขึ้นมาอย่างไร เราจะพาทุกท่านมาดูว่านาฬิกาแบรนด์ต่างๆนำเสนอนาฬิกาโครโนกราฟในรูปแบบต่างๆกันอย่างไรในปัจจุบันนี้ เตรียมเสียเงินกันได้เลยครับ2 views0 comments

Comentarios


bottom of page