top of page
  • Writer's pictureter prapot

ssc wacth review | grand seiko

EP นี้มารีวิว grand seiko ที่ตัวเรือนมีความคม งดงามมาตั้งแต่อดีต อีกทั้งสีหน้าปัดที่สวยงามควรค่าแก่การสะสมเป็นอย่างยิ่ง


3 views0 comments

Comments


bottom of page