top of page
  • Writer's pictureter prapot

ssc watch review | Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 นาฬิกาที่สวยงามและคงทน

วันนี้มารีวิว Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8 นาฬิกาที่สวยงามและคงทนเก็บใว้ให้ลูกหลานใว้ใช้ ไม่เก่างายที่ทำด้วยเซรามิกใช้กลไก1861เป็นที่ต้องการสูงห้ามพลาด!!


2 views0 comments

Commenti


bottom of page