top of page
  • Writer's pictureter prapot

TRILOGY OF PILOT WATCHES | ยุทธวิธีการบินมาอยู่บนข้อมือ

Updated: Aug 23, 2022

าฬิกานักบินส่วนใหญ่รู้จักกันว่า "Pilot Watches" หรือ "Flieger Watches" EP. นี้มาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของนาฬิกา Pilot และวิวัฒนาการ เรื่องราวการบินมาสู่นาฬิกาข้อมือ ไม่ดู เดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องนะครับ!!!

ติดตามเราได้ที่ ลิงค์เว็บไซต์ กับบทความเรื่องนาฬิกาอื่นๆไดที่ลิงค์ด้านล้าง1 view0 comments

Comments


bottom of page