top of page
  • Writer's pictureKevin

SSC Timepiece Channel Introduction

สวัสดีครับทุกท่านผมอภิชัย นี้เป็นวิดีโอคลิปแนะนำรายการใหม่ของพวกเราภายใต้ชื่อช่องว่า SSC Timepiece มารับทราบกันว่าช่องเราจะนำเสนอเรื่องราวอะไร และอย่างไรบ้างครับ


13 views0 comments

Commenti


bottom of page